Expect... AVK

EXPECT... AVK

Som en global ledare, är det vår skyldighet att tänja på gränserna för vad marknaden kan förvänta sig.
I vår verksamhet finns fem hörnstenar som måste vara på plats för att möta kundernas förväntningar.

KVALITET  •  INNOVATION  •  PÅLITLIGHET  •  HÅLLBARHET  •  KUNDSERVICE

Men vi vill gå längre än så.
Vi ska ytterligare stärka vår konkurrenskraft genom att överträffa våra kunders behov och förväntningar.
"Expect... AVK" hänvisar inte bara till vår kvalitet, pålitlighet, innovation, hållbarhet och kundservice.
Det innebär också att våra kunder rätteligen bör förvänta sig att överträffa marknadens normer och bli förstahandsvalet i vår bransch.
"Expect... AVK" betyder att oförtröttligt arbeta för ökad kundnytta!

AVK Sverige AB | INDVA | Växthusvägen 5 | SE-281 51 Hässleholm | Telefon: +46 (0)451-74 69 00