envir

HÅLLBARHET

AVK koncernen inser att hållbarhet är en viktig faktor av avgörande betydelse. Med en tydlig policy som implementeras globalt strävar vi efter att med bästa förmåga göra en skillnad i detta område.

Vi inser faran av miljöpåverkan vid utveckling av affärsmöjligheter på en global skala. Som ett resultat har vi åtagit oss att ständigt arbeta med att minska denna påverkan till ett minimum. Alla våra produktionsbolag runt om i världen är certifierade enligt ISO 14001 för miljöledning och de flesta av dem är dessutom certifierade enligt OHSAS 18001, den internationella standarden för hälsa och säker miljö.

Vi har en proaktiv syn på verksamheten i alla avseenden, och detta innebär att vi arbeta för en hållbar framtid.
 
AVK Hllbarhetsrapport FRONT                         AVK Sociala ansvar 2021 4s Page 1 
 

AVK Sverige AB | INDVA | Växthusvägen 5 | SE-281 51 Hässleholm | Telefon: +46 (0)451-74 69 00