Socialt ansvar, hållbarhet och miljömedvetenhet, är viktigt hos oss på Indva och AVK

I alla delar av världen finns det ett behov av att använda vatten och andra tillgängliga resurser på det mest effektiva sättet. Rent dricksvatten fritt från skadliga bakterier samt säker och effektiv avloppsrening är några av de fördelar du kan dra nytta av när du använder Indvas och AVKs produkter.

Våra produkter och lösningar bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål genom att säkerställa rent vatten och sanitet, genom att minska vattenavfall, elförbrukning och koldioxidutsläpp och genom att göra avloppsvatten till prisvärd och ren energi. Vi följer också FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption.

AVK är en ansvarsfull koncern som balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi vill därför dela med oss, vad vi idag gör för att främja miljön, hållbarhet och sociala utmaningar, genom vår AVK Miljö & Hållbarhetsrapport och AVK Företagets Sociala Ansvar broschyr.

 

AVK Hllbarhetsrapport FRONT                         AVK Sociala ansvar 2021 4s Page 1 
 

AVK Sverige AB | INDVA | Växthusvägen 5 | SE-281 51 Hässleholm | Telefon: +46 (0)451-74 69 00